€‡ ‚
- ‹€ €†
ƒ€‹ ‚
ƒ‹

icc vienoti noteikumi par pieprasījuma garantijām 758