€‡ ‚
- ‹€ €†
ƒ€‹ ‚
ƒ‹

epilepsijas ārstēšanas vadlīnijas 2013