€‡ ‚
- ‹€ €†
ƒ€‹ ‚
ƒ‹

eņģeļi ietilpst pirmajā nightwish