€‡ ‚
- ‹€ €†
ƒ€‹ ‚
ƒ‹

dermatend tas tiešām strādā